Course

Grammar workshop

Weekendowy workshop gramatyczny trwa „trzy weekendy” (w piątki i niedziele). Kurs ten poświęcony jest gramatyce niemieckiej począwszy od budowy zdania, koniugacji, po wszystkie przypadki, czasy, aż do strony biernej, rekcji, mowy zależnej i niezależnej, trybu przypuszczającego oraz pozostałe zasady gramatyczne. Dzięki dużej ilości ćwiczeń i przykładów lepiej zrozumiesz gramatykę niemiecką a w mowie i piśmie będziesz robił mniej błędów. Program zajęć w ostatni weekend dopasowany jest do życzenia kursanta. Każdy niezależnie od poziomu może uczestniczyć w tym kursie.

WORKSHOP
Start:
Time:
Price:
Days:
Place:
Free seats:

SIGN UP

 

WORKSHOP
Start:
Time:
Price:
Days:
Place:
Free seats:

SIGN UP

 

WORKSHOP
Start:
Time:
Price:
Days:
Place:
Free seats:

SIGN UP

 

If you have any questions, don´t hesitate to contact us +49 179 4285416