Grammar workshop

Kursy

Poznaj Workshop gramatyczny

Weekendowy workshop gramatyczny trwa „trzy weekendy” (w piątki i niedziele). Kurs ten poświęcony jest gramatyce niemieckiej począwszy od budowy zdania, koniugacji, po wszystkie przypadki, czasy, aż do strony biernej, rekcji, mowy zależnej i niezależnej, trybu przypuszczającego oraz pozostałe zasady gramatyczne. Dzięki dużej ilości ćwiczeń i przykładów lepiej zrozumiesz gramatykę niemiecką a w mowie i piśmie będziesz robił mniej błędów. Program zajęć w ostatni weekend dopasowany jest do życzenia kursanta. Każdy niezależnie od poziomu może uczestniczyć w tym kursie.

Workshop gramatyczny

Start
Time
Price
Days
Number of hours
Free places
Zapisz się na kurs

Are you interested in learining with us? Contact us!

    Contact form





    Important: This website uses Cookies and other technologies. By continuing to use it, you agree to the Privacy policy and Cookies.